رابط کاربری چیست؟

اگر از سمت یک دوست برای شما هدیه ای آورده شود، مطمئنا زمانی احساس احترام و ارزش خواهید کرد که آن هدیه در یک بسته بندی شیک و جذاب قرار گرفته باشد.